Upravit stránku
Vzor potvrzení o ekologické likvidaci vozidla

V běžném případě k vyřízení ekologické likvidace vozidla postačuje doklad totožnosti a velký technický průkaz. Jaké další doklady musíte mít u sebe, pokud nejste vlastníkem vozidla nebo jedná-li se o vozidlo z pozůstalosti?

Poradíme vám jaké další doklady si připravit i v méně obvyklých případech a na co si dát u dokladů pozor.

Bez dokladů nelze vystavit odklad o likvidaci

Provádět identifikaci osob a vozidla při jeho předání k ekologické likvidaci požaduje zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky. Tyto identifikační údaje se také u vybraných vozidel povinně zasílají do informačního systému odpadového hospodářství. Z těchto důvodů nemůže žádný legálně postupující provozovatel vystavit doklad o ekologické likvidaci bez všech potřebných a platných dokladů.

I. Vozidlo předává jeho vlastník

Pokud je předávajícím vozidla osoba, která je uvedena jako vlastník v technickém průkazu, je potřeba pouze doklad totožnosti a velký technický průkaz.

 

Dokladem totožnosti je například

  • občanský průkaz
  • pas
  • řidičský průkaz

Cizinci mohou za účelem prokázání totožnosti předkládat i jiné doklady, které jsou vydávané příslušnými úřady, např. průkaz „Povolení k pobytu“.

Velký technický průkaz

  • musí se jednat o originál nebo duplikát
  • údaje v TP musí souhlasit s údaji na vozidle

Pokud došlo ke ztrátě technického průkazu, je nutné nechat si na příslušném odboru úřadu obce s rozšířenou působností vystavit jeho duplikát.

Pokud provozujete více vozidel, doporučujeme předem zkontrolovat, zda jste si k likvidaci nachystali ten správný.
 

II. Předávající osoba není vlastníkem

V případě, že předávající osoba vyřizuje ekologickou likvidaci vozidla za jeho vlastníka, musí mít stejné doklady jako vlastník (vlastní doklad totožnosti a technický průkaz) a navíc předložit plnou moc.

Plná moc

Nutné je upozornit, že v tomto případě nestačí pouze „vypůjčený“ doklad totožnosti vlastníka vozidla, ale je potřeba právě a pouze plná moc podepsaná vlastníkem.
 

III. Firemní vozidlo

Pokud je v technickém průkazu jako vlastník zapsána firma (osoba s IČO) a vozidlo předává osoba oprávněná jednat jménem firmy, předkládá se stejně jako v I. případě doklad totožnosti a velký technický průkaz. Požadován může být také výpis z živnostenského případně obchodního rejstříku. Pokud likvidaci vyřizuje jiná osoba, je potřeba také plná moc.
 

IV. Méně obvyklé případy

Vozidlo z pozůstalosti

Ekologickou likvidaci vozidla lze vyřídit i v případě, že se jedná o vozidlo majitele, který zemřel. V takovém případě předkládá osoba při likvidaci vozidla navíc „Usnesení o dědictví“, ze kterého je zřejmé vlastnické právo předávající osoby. Usnesení musí být v právní moci.

Vozidlo na leasing

Je-li v technickém průkazu záznam o leasingové smlouvě, je nutné prokázat ukončení leasingu. Ukončení leasingu může být zároveň zaznamenáno v technickém průkazu anebo se předloží samostatný doklad potvrzující jeho ukončení.

Vozidlo po nehodě

Jedná-li se o vozidlo po nehodě, po které lze vozidlo stále jednoznačně identifikovat a splňuje další zákonné podmínky pro vystavení potvrzení o ekologické likvidaci (zejména obsahuje karoserii s identifikovatelným VIN a motor), platí všechny požadavky uvedené výše.

Zničené vozidlo

Zničené vozidlo
V tomto případě je důležité napřed upřesnit, že zničením silničního motorového vozidla se dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

I když může předchozí věta mást, vozidlo je samozřejmě nutné i v tomto případě předat do příslušného zařízení určeného pro tento druhu odpadu. Potíž může být v tom, že pokud je vozidlo zničeno takovým způsobem, že již neobsahuje VIN, provozovatel ze zákona nemůže vystavit potvrzení o převzetí autovraku.

Pokud se tedy jedná o takto zničené vozidlo, příslušný úřad by měl následně zapsat zánik silničního vozidla na základě žádosti vlastníka vozidla a doložení dokladu potvrzujícího zničení silničního vozidla vydaného Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky.

Řešíte-li likvidaci vozidla v tomto stavu, doporučujeme informovat se o požadovaném postupu přímo u jednotlivých osob.
 

Pozor na platnost dokladů

Na závěr doplňujeme, že žádný z předkládaných dokladů nesmí mít promeškanou dobu platnosti (pokud ji má stanovenou) a nesmí být poškozen způsobem, který by znemožňoval jeho čitelnost.

Barko, s.r.o.
23. 7. 2020
 


Máte dotaz k našim službám? Napište nám!

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti